bootstrap website templates

Voor vrijwilligersorganisaties

Blij dat je doet

Trends in vrijwilligerswerk

 2 februari 2023

Mobirise

In 2023 is er wederom onderzoek gedaan naar het vrijwilligerswerk in Nederland.  'NLvoorelkaar.nl is het grootste platform voor vrijwillige inzet. Jaarlijks onderzoeken ze, samen met prof. dr. Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit, de nieuwste trends op het gebied van vrijwillige inzet én de sociale impact hiervan. Gebundeld in dit e-book vind je de trends van 620.000 platform activiteiten terug én maar liefst 17.273 respondenten. Hiermee is dit het grootste vrijwilligersonderzoek van Europa. Een aanrader dus.

Het ebook is hier gratis te downloaden. 

Wat ik voor jullie kan doen

 9 oktober 2022

Voor vrijwilligerscentrales
Workshop 'Werving van nieuwe vrijwilligers':
voor organisaties die nieuwe mensen willen binnenhalen.

Workshop 'Niet meer maar minder vrijwilligers':
kijk eerst kritisch naar je organisatie en werf dan nieuwe vrijwilligers.
    

Workshop 'Van passieve leden naar actieve vrijwilligers':
voor organisaties die hun huidige leden willen activeren. 

Workshop 'Intakegesprek voeren moet nieuwe vrijwilligers'.
voor mensen die geregeld met nieuwe vrijwilligers in gesprek gaan.
Speciaal bedoeld voor vrijwilligers die de intakegesprekken voeren bij de vrijwilligerscentrale.

Voor Non-profit organisties
Schrijven van jullie vrijwilligersbeleid.
Schrijven van jullie PR plan.

Wat kost het
Voor een workshop staat natuurlijk een andere prijs dan voor het schrijven en implementeren van een plan. Vraag me gerust wat het kost via het contactformulier

Niet meer maar minder vrijwilligers

 20 november 2022

Mobirise
Door Corona zien we dat mensen hebben ontdekt hoe fijn het is wat minder activiteiten te ondernemen. Om allerlei redenen. Om geld te besparen; het leven is immers duurder geworden. Maar ook omdat het fijn is om een wat minder volle agenda te hebben. 

Vrijwilligersorganisaties klagen erover dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Er gaan zelfs berichten rond dat er minder mensen vrijwilligerswerk doen. Lucas Meijs weerlegt deze stelling. 

Wel willen mensen de tijd die ze investeren in vrijwilligerswerk zelf invullen. 
Om organisaties een handje te helpen hier intern naar te kijken, heb ik een presentatie gemaakt die je hier kunt downloaden.
Heb je hier uitleg bij nodig, stuur me dan een mail. Ik kom graag praten. 

Corona heeft vrijwilligerswerk veranderd

2 oktober 2022

Na de Corona-periode bleven veel mensen thuis werken. Was het voor deze pandemie nog gemiddeld 4 uur per week, is het nu 8 uur per week.

Ook in het vrijwilligerswerk zien we verschuivingen. Er zijn veel vrijwilligers niet meer aan de slag gegaan. Ook gingen veel vrijwilligers online aan de slag. Videobellen met je maatje, voorleesvrijwilligers gebruiken Zoom, de roosters in de zorg zijn uitgedund, het buitenwerk (tuinklussen bijvoorbeeld) wordt in kleinere groepen gedaan, bestuursleden en werkgroepen hebben chatgroepen aangemaakt en vergaderen veel minder.

Hoe ziet het vrijwilligerswerk er na deze pandemie uit? En waar liggen mogelijkheden voor vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden?

Geen vrijwilligers brengt ook rust
In zorgcentra, en dan met name op geriatrische afdelingen (ofwel gesloten afdelingen zoals ze vaker worden genoemd), merken de medewerkers dat het rustiger is nu er veel minder vrijwilligers actief zijn. Vrijwilligers kwamen er koffie schenken, een spelletje doen, meehelpen met koken en bloemschikken of wandelen. Elke dag kwamen er verschillende vrijwilligers, waardoor er steeds nieuwe gezichten binnen liepen en al die vrijwilligers komen de bewoners activeren. Naast gezelligheid bracht dit ook vaker onrust met zich mee.
Werkers ontdekken dat het een stuk rust brengt, nu er veel minder wisselende mensen binnen zijn. Op deze afdelingen wordt gesproken of deze inzet van zoveel vrijwilligers wel wenselijk is.

Fysiek en digitaal loopt door elkaar
Bezoekmaatjes, taalmaatjes, match-mentor-maatjes, voorleesmaatjes... Veel van deze maatjes zijn in een combinatie van fysiek bezoek en digitaal aan de slag gegaan en gebleven.  Dat betekent dat er vrijwilligers zijn die niet meer terugkomen, anderen zullen de combinatie van fysiek en digitaal aangaan, maar weer anderen willen alleen digitaal maatje zijn.
Voor coördinatoren die vrijwilligers werven is dit een kans.

Kortdurend en flexibel vrijwilligerswerk
Al eerder zagen we dat er steeds meer behoefte is aan kortdurend vrijwilligerswerk. Die trend zet zich voort en wordt wellicht nog groter.
We zagen in Coronatijd dat veel mensen iets voor een ander willen doen, maar niet willen aansluiten bij een organisatie en ook niet wekelijks op vast tijden actief willen zijn in vrijwilligerswerk. 
Dat betekent voor de inzet van vrijwilligers dat je, daar waar mogelijk, flexibel vrijwilligerswerk moet bieden. Zorg voor een rooster dat vrijwilligers zelf kunnen invullen bijvoorbeeld. 

Vrijwilligerswerk als opstap naar werk
Veel mensen verloren in Corona-tijd hun baan of stapten over naar een andere sector. 
Het is in de werving van belang dat je daarop inzet. Voor die mensen die, na het verlies van hun baan, een nieuwe stap willen zetten is de slogan: “Kom bij ons en ontdek een nieuwe carrière richting”.

Anders vergaderen
Het vergaderen is veranderd. Alles gebeurde tijdens Corona digitaal. Het blijkt dat veel mensen dat prima vinden. Waarom niet de voordelen hiervan meenemen na dit Corona-tijdperk. 
Voorbeelden
- vergaderen met alleen die mensen die bij een vergadering aanwezig
moeten zijn.
- korter en minder vaak vergaderen. Niet voor alles hoef je allemaal bij elkaar te komen. Uiteraard is het belangrijk dit goed te regelen
- mensen willen elkaar blijven ontmoeten. Regelmatig met een groep contact via Zoom, Teams of Jitsy over 1 of 2 onderwerpen praten levert meer op dan alles willen bespreken in 1 vergadering.
Efficiënter vergaderen dus. Het kan, dat bleek wel in Coronatijd.

Nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen

 22 januari 2021

Nee dit is geen 1 april grap. 

Op initiatief van grote koepelorganisaties is de WBTR opgesteld.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over:
- Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
- De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
- Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven. 
- Regels omtrent belangenverstrengeling. 
- Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 

De WBTR gaat 1 juli 2021 in werking. De WBTR is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wettelijke verplichting uit de WBTR zal gaan gelden voor alle besturen van verenigingen en stichtingen. Let op: het niet voldoen aan de WTBR kan gevolgen hebben voor u als bestuurder.

Dus: de WBTR, de AVG, VOG (met beleid tegengaan misbruik), vergunningen.....
Vrijwilligerswerk wordt steeds complexer. Wordt het daardoor ook leuker en aantrekkelijker? Wat vinden jullie?

Fondsen en ander geld

21 januari 2021

Mobirise

Als vereniging of stichting zijn er meerdere manieren om geld te werven voor je organisatie.
- Subsidie is geld van de overheid, zowel landelijk als lokaal.
- Sponsoring is geld, middelen of diensten uit het bedrijfsleven.
- Crowdfunding is geld dat je bij elkaar harkt, veelal van particulieren.
- Fondsengeld is geld van vermogensfondsen.
En van die laatste zijn er heel veel in Nederland. Elk fonds heeft zijn eigen doelstellingen waar zij hun geld aan willen uitgeven. Bekende fondsen zijn het Oranjefonds,  Jantje Beton en VSB-fonds. Maar heb je al eens gehoord van het Utopa fonds of Noaber Foudation

Juist ja, er zijn dus heel veel fondsden waar je geld en kennis kunt aanvragen voor een project, een activiteit of een idee. Duik er eens in of vraag ondersteuning van een professioneel fondsenwerver.

Op deze site staan een aantal fondsen bij elkaar.

Contact met je vrijwilligers

 4 november 2020

De wereld lijkt te zijn veranderd. Activiteiten liggen stil en dierentuinen, horeca, zwembaden, musea, buurthuizen, wijkcentra en bibliotheken zijn allemaal weer gesloten. Allemaal plekken waar vrijwilligers actief zijn.

Afgelopen weken heb ik tientallen vrijwilligersorganisaties aan de telefoon gehad. Om te vragen hoe het gaat en om hun vrijwilligersvacatures te bespreken. Iedereen vertelt hetzelfde verhaal: “Op dit moment ligt alles stil en hebben we niemand nodig”. Ik luister naar hun verhalen en steek ze hier en daar een hart onder de riem. “Dit gaat over”, zeg ik dan.

We zien nieuwe initiatieven ontstaan. Initiatieven die vooral ouderen wat verlichting in de eenzaamheid brengen. Initiatieven waarbij mensen voor elkaar zorgen. Hondje uitlaten, boodschappen doen, samen een ommetje maken, muziek maken voor het zorgcentrum; allemaal om elkaar door deze vreemde tijden heen te trekken. Ook werknemers die, doordat ze niet naar hun werk hoeven te reizen, wat tijd over hebben, zetten zich in voor anderen. Een mooi voorbeeld is Samen voor Eindhoven.

Op sociale media zie ik veel oproepen voor verenigingen om samen in gesprek te zijn over het vrijwilligerswerk. “Hoe houd je contact met je vrijwilligers nu iedereen thuis is” en “Wat kun je als organisatie doen om in beeld te blijven”.
De KNVB Zuid-Nederland zorgt voor online meetings om inspiratie op te doen en om kennis en ervaringen uit te wisselen.  
Mooie initiatieven, want er komt een tijd dat we, misschien anders, ‘in levenden lijve’ ons vrijwilligerswerk weer op kunnen pakken. Tot die tijd leven we een beetje bij de dag en bellen we elkaar wat vaker.

Tien tips om contact te houden met je vrijwilligers
- stuur regelmatig een zonnig kaartje
- bel en vraag hoe het gaat
- maak een whatsapp groep aan
- moedig mensen aan met een andere vrijwilliger te gaan wandelen
- neem alle vrijwilligersbeleidonderwerpen eens door en laat de vrijwilligers
   meelezen, vraag ze om feedback en ideeen
- organiseer een on-line training of workshop
- verras alle vrijwilligers met een kleine gadget aan de deur
- vraag een paar vrijwilligers de vacatures eens te herschrijven
- interview een vrijwilliger en plaats dit op jullie sociale media (herhaal dit)
- stuur de vrijwilligers wat vaker een mail met goede berichten

Vrijwilligers werven in 3 stappen

In deze workshop werven we in drie stappen vrijwilligers buiten de organisatie. We kijken naar binnen, vervolgens analyseren we wie we zoeken en we zetten de juiste middelen in om de nieuwe vrijwilligers te bereiken. 

Bij deze workshop is een werkschrift. Op te vragen via mijn mailadres
De workshop online duurt ongeveer 30 minuten. Veel kijkplezier.

Klik hier en start meteen. 

Van passieve leden naar actieve vrijwilligers

"Het zijn altijd dezelfde mensen die zich inzetten" en "Tijd heb je niet, tijd maak je". Twee mopperuitspraken die er niet voor zorgen dat leden zich actief gaan inzetten binnen de vereniging.
In deze workshop vertel ik over drie methodes die passieve leden kunnen activeren tot het doen van vrijwilligerswerk. Daarmee komt er andere dynamiek binnen de vereniging en gaan meer mensen met plezier aan de slag.
Dowload hier een mooi succesverhaal, ter inspiratie. 

Bij deze workshop hoort een werkschrift. Op te vragen via mijn mailadres
De workshop online duurt 25 minuten. Veel kijkplezier.  

Klik hier en start meteen. 

Het bemiddelingsgesprek

Bij de Vrijwilligerscentrale komen mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Vrijwilligers voeren veelal het bemiddelinggesprek. Daar komt best wel wat bij kijken. In deze digitale workshop gaan we aan de slag met zo'n bemiddelingsgesprek. 

Bij deze workshop hoort een werkschrift. Gratis op te vragen via mijn mailadres.
De workshop duurt ongeveer 40 minuten . Veel kijkplezier

Klik hier en start meteen.

Doorvraag-vragen bij intake

Niet altijd is het voor mensen makkelijk antwoord te geven op ogenschijnlijk makkelijke vragen als ‘wat vind je leuk om te doen’ of ‘waar word je blij van’. 
Teleurstelling, faalangst en onzekerheid kunnen hierbij een rol spelen.
De vrijwilligerscoördinator zal dit tijdens de intake goed boven tafel moeten krijgen. Het is belangrijk de werkelijke motivatie benoemd te krijgen, alvorens verder te gaan met de procedure.
Mensen maken hun eigen antwoord, als je de juiste vraag stelt. Let bij dit vraaggesprek ook goed op gewenste antwoorden en non-verbaal gedrag.  

Download de PDF Doorvraag-vragen.

Trends en uitdagingen in vrijwilligerswerk

In dit document lees je hoe de vrijwilliger anno 2020 naar vrijwilligerswerk kijkt. Daaraan zijn uitdagingen gekoppeld waar de organisatie mee aan de slag kan. 

Download de PDF Trends en uitdagingen in vrijwilligerswerk. 

Iedereen zoeken is niemand vinden

Vrijwilligers vinden in drie stappen

Download de PDF voor uitgebreide aanpak.

Stap 1. Naar binnen kijken

Het is belangrijk om je imago goed te kennen.

Bepaal wie je wilt bereiken
Beschrijf met elkaar de doelgroep die je wilt bereiken. Maak een analyse van het leven van deze doelgroep. Deze maak je omdat je dan beter weet welk wervingsmiddel je moet inzetten.

Wie gaat of gaan deze mensen benaderen
Je huidige vrijwilligers zijn prima ambassadeurs. Mits zij de organisatie positief uitdragen.

Motieven van mensen
Ieder mens heeft eigen motieven om vrijwilligerswerk te doen. De motieven van mensen zijn de basis voor je werving. Kijk eens welke taken jullie hebben die kunnen aansluiten op deze motieven en beschrijf de taak vanuit die motivatie. Dus niet vanuit je eigen vraag, maar vanuit de vraag: waarom zouden mensen bij jullie aan de slag gaan.

Stap 2. Opvallen en Contact zoeken

Wat doen we nu om mensen te bereiken
Beschrijf met elkaar wat je tot nu toe hebt gedaan aan werving.
Wat was de uitkomst?

Welke communicatiemiddelen gaan we inzetten
Bespreek nu welke communicatiemiddelen je gaat inzetten om de mensen te bereiken die je zoekt. Elke doelgroep bereik je met eigen middelen.

Probeer eens iets anders
Bekijk met je team een aantal filmpjes op internet, gewoon om je te laten inspireren dat creatief werven helpt.

Twee voorbeelden

Stap 3. Binnenhalen

In deze fase ga je de mensen ook werkelijk binnenhalen. Ben in deze fase vooral goed bereikbaar.

Mensen over de streep trekken
Bespreek met elkaar: wat doen we om mensen werkelijk te laten starten als vrijwilliger? Wat hebben we de vrijwilligers te bieden? Is hetgeen we te bieden hebben, ook hetgeen de vrijwilligers willen? Hoe weten we dat?  

Deel deze pagina